VÅRA RÖRMETODER & AVLOPPSLÖSNINGAR

Totalentreprenad
Relining
Stambyte
Fuktutredning

.

Din Rörentreprenör

SveBygg Relining är ett snabbväxande företag som utför totalentreprenader inom alla vanligt förekommande tjänster i branschen: Relining, Stambyten, Fuktutredningar samt Nyproduktion, Ombyggnader
och jour-tjänster i hela Stor-Stockholm..

Helhetslösningar

SveBygg Relining åtar sig projekt inom såväl nyproduktion, ROT-Projekt och den löpande drift & förvaltningen i kommersiella lokaler, kontor, privatbostäder samt offentliga fastighetsbestånd. Bland våra uppdragsgivare finns fastighetsägare, företag, förvaltningsorganisationer, föreningar samt byggbolag.

 

Stort kontaktnät

Efter många år i entreprenadbranschen har vi ett etablerat kontaktnät av andra professionella hantverkare inom alla yrkesgrupper som vi samarbetar regelbundet med. Yrkesskicklighet, servicekänsla och breda resurser har gjort att SveBygg’s erbjuder ett helhetskoncept inom bygg, el, markarbeten och rörteknik.

Kompetens

Vår största tillgång är våra medarbetare. SveBygg Relining genomgår löpande utbildning & kompetensutveckling inom teknik och säkerhet. Bolaget jobbar ständigt med arbetsmiljöfrågor, för att tillgodose våra kunders’ krav för en hållbar utveckling av Stockholm.


KONCERNEN

SveBygg Relining tillhör samma koncern som SveBygg Totalentreprenad. Med hjälp av stort kontaktnät, och utökat förtroende bland uppdragsgivare tog SveBygg Totalentreprenad steget och breddade tjänsteutbudet även mot elmarknaden för att kunna erbjuda bättre service och kvalitet. 

Byggentreprenör

SveBygg Totalentreprenad åtar sig projekt inom nyproduktion, ROT-Projekt och löpande förvaltningen i kommersiella lokaler, kontor, privatbostäder samt offentliga fastighetsbestånd. Bland våra uppdragsgivare finns fastighetsägare, företag, förvaltningsorganisationer, föreningar samt byggbolag.

.

.

Nöjda Uppdragsgivare

.

.

Certifikat & Organisationer

.

.

 

Kontakta SveBygg Relining idag

Vi hör av oss inom kort

  Läs vår integritetspolicy här

  Tel: 08-124 11 497
  Org.nr: 556896-1345

  info@svebyggrelining.nu
  SveBygg Relining

  Stationsvägen 39
  184 50 Åkersberga

  .